"По пътя"

Мараня от спомени, чувства и емоции
сякаш искат да ми припомят най-важните уроци,
че забравихме част от себе си някъде в мъглата,
но дори сами пак вървим по пътя на душата си

Срещаме различни хора и търсим във тях опора
и никой от нас не знае отговора
Имаме ралични мисли, съдби и желания,
но имаме нужда само от любов

Каквото и да ти казват
продължавай напред
Може би не сме съвсем нормални,
но съвсем сме си наред
Искай всичко, дори когато нямаш нищо
имай само себе си, всичко друго е излишно
в тоя живот..

BGz · По пътя
BGz - "По пътя"

"POzitive" (2020)
Слушай във:

POzitive