"Guitar Take"

Абсолютна импровизация с loop-station

Инструментал

bggz rubbit - "Guitar Take"

"bggz rubbit" (2011)
Слушай във:

bggz rubbit (2011)